През последните години стана все по-осезаема нуждата на хората да живеят в унисон с природата. Този начин на живот дори се превърна в мода. Строителството на жилищата, които се предлагат също не изостава от тази тенденция и в момента е много лесно да се намери тъй нареченото еко жилище.

Дефиницията на този вид жилище е доста неясна. Най-често такива жилища са тези, които са направени от природни материали, като камък, глина и дърво. В това описание често се включват и пасивните жилища, които консумират минимум енергия и я пестят, като така се намаляват разходите и замърсяването.

Класическата еко къща е направена от естествени материали, които лесно се рециклират или са естествен компонент на природната среда. Най-често предлаганите еко къщи са дървени. Изцяло дървеният дом е по-типичен за северните страни, където този материал е широко застъпен и използването му има дълбоки традиции. Дървените еко къщи са много разнообразни на външен вид и планировка. Обикновено присъствието на дървото във външния вид на къщата е доминиращо.

Камъкът е друг еко материал, който обаче не се използва толкова масово поради ред причини. Той е трудоемък за добиване, обработката му е скъпа, както и разходите му по транспортиране. Освен това каменни стени се изграждат доста бавно.    Следващ по ред, но не и по важност материал е глината. Непечената глина има много предимства -  доста евтина, напълно естествена и лесна за работа. Обикновено се използва за спойващ материал в еко строителството, а също и като мазилка. У нас ползването на непечена глина има стари традиции и не са рядкост населените места, където широко се използват непечените глинени тухли, известни като кирпичи. Жилищата направени основно от глина са много комфортни за живеене от гледна точка на микроклимата. Печените тухли и керемиди също се приемат за еко материал, ако в тях няма допълнителни примеси.

При еко строителството често се предпочитат и материали, които лесно се рециклират и производството им има екологичен ефект – метал, перлит и др. Еко материалите не просто намаляват разходите за енергия и вредното въздействие върху околната среда, но и подобряват ефекта, който ще оказва сградата върху живеещите в нея. Това е така, тъй като повечето използвани в съвременното строителство материали имат вредни химични или физични въздействия.

Има различни варианти да се сдобиете с еко жилище, но най-лесният е да си поръчате готова сглобяема еко къща. Възможно е и сами да си изградите такава, използвайки наличните Ви еко материали и класически технологии при строителството.

Не забравяйте, че животът в еко жилище е не само мода, но и начин да изразите себе си и да покажете на околните, че сте отговорни към нашата планета.