Няма никакви данни за извършено от кмета на Ветово Георги Георгиев длъжностно престъпление по спазване на процедурите на Закона за обществените поръчки и на разпоредбите на Закона за местното самоуправление. Това постанови на Русенската окръжна прокуратура във връзка с подадени от председателя на общинския съвет д-р Мехмед Мехмед и общинския съветник от ГЕРБ Димитър Денев сигнали за нередности в общината и действия на кмета.
Денев е атакувал кмета, че не е представил в общинския съвет програма за управление за периода 2011-2015 и не са внесени годишни отчети за нейното изпълнение, а Мехмед - че обществени поръчки за доставка на храни на училища, детски градини и социалния патронаж, както и за строително-ремонтни работи са извършени в нарушение на закона. Окръжна прокуратура е възложила проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция в община Ветово.
След като се е запознала с констатациите на финансовия инспектор, прокурор Валентина Личева постановява, че и по двете жалби липсват данни за извършено престъпление и няма основание за образуване на наказателно производство. Защото според закона програмата за управление на общината има само информативен характер и общинският съвет не е овластен нито да я приема, нито да я отхвърля с нарочен акт, освен това от непредставянето й не могат да настъпят общественоопасни последици. Що се отнася до обществените поръчки, проверката е установила наличие на всички изисквани от закона документи и процедури. Строителните обекти са изпълнени в срок и са приети без забележки, а 10-месечната доставка на хранителни продукти без договор за училища, детски заведения и социален патронаж е била в условията на крайна необходимост поради проточило се обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията.
Не са установени данни кметът Георгиев да е превишил властта или правата си с цел да набави за себе си облага или да причини другиму вреда. Напротив, установено е, че в изпълнение на служебните си задължения е действал в съответствие със закона и в интерес на обществото, мотивира се прокурор Личева и отказва да образува досъдебно производство срещу него.