Неуспешен е вторият за годината търг за продажба активите на „Дунавия“, който се проведе на 12 октомври. Синдикът на дружеството Димитър Богданов обаче веднага е назначил следващ, за 12 декември. 
Цените на активите остават непроменени спрямо предишния търг. Хладилното стопанство се предлага срещу 2 366 462,00 лв. Вторият имот е складово стопанство за 500 726,00 лв. Цените на другите два - пароцентрала и празен терен, са по-скоро символични. Общите задължения на „Дунавия“ са 1,5 млн. лева и дори само продажба на първите два би покрила всички задължения на комбината два пъти. 
Междувременно, „Дунавия“ продължава да събира приходи от отдаване под наем на помещения и колкото и да е странно - от оперативната си дейност е на печалба, макар и минимална.
Някогашният гигант на социалистическата хранително-вкусова промишленост бе обявен в несъстоятелност на 11 декември 1996 г. Фалитът му бе предизвестен от рухването на СИВ и сигурния дотогава необятен руски пазар. Предприятието, разчетено за огромни обеми производство, очаквано се оказа безперспективно и губещо и натрупа задължения, основно към държавата. Която ги събира без бързане вече над 20 години. А след декември - вече над 21.