След като за през юни и юли русенските хотели и места за настаняване отчетоха рекорден брой туристи и най-високи приходи от нощувки за последните три години, през август те правят стъпка назад, показват данните на националната статистика. През най-отпускарския месец на годината в града ни са отседнали 7080 човека, от които 2992 чужденци. Реализираните от тях нощувки са 10 574, които носят приходи от над 550 хиляди лева.
В сравнение с август миналата година оборотите са намалени с около 11 на сто. По-малко са най-вече българските туристи. Реализираните нощувки намаляват с 1700, от които близо 900 са на чуждестранни граждани. Въпреки това туристите от други държави са платили за нощувки почти същата сума колкото преди година, което вероятно се дължи на факта, че са избирали по-скъпи хотели.
В летните месеци остават на високо ниво предпочитанията към по-евтините места за настаняване с 1-2 звезди. През август в тях са реализирани 5008 нощувки или 47% от всички. По-малко са посещенията в четиризвездните хотели - 4350 нощувки. Поради по-високите си цени най-луксозните места за настаняване получават по-сериозен дял от приходите от нощувки - 296 хил. лева или 54% от всички. 
През юли в хотелите с 3 звезди, от които този месец в областта са работили 7, са пренощували 506 лица, които са донесли приходи от 70 хил. лева.
Реализираните нощувки в общо 40 хотела и други места за настаняване в областта са средно по 1,49 на човек, при 1,81 за предходния месец. Запълняемостта на легловата база е 21%, което означава, че от 100 легла средно по 79 на ден са оставали незаети. 
През август 2017 г. с най-голям дял (61.0%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2016 г. този дял намалява с 11.9 процентни пункта, а спрямо юли на 2017 г. е регистриран ръст с 3.8 пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от съседна Румъния - 683, следвани от граждани на Германия - 341 нощувки и френски туристи - 241. Спрямо юли 2017 г. нощувките на румънски гости се увеличават с 4.3%, докато значително намаление е регистрирано при немските туристи - с 51.3%. 
Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна - 444, които са реализирали средно по 1.1 нощувки. Активност отбелязват и гостите от съседна Турция, чиито нощувки през месеца са 187 или средно по 1.3. През месеца в местата за настаняване на територията на област Русе са пренощували 106 гости от САЩ, които са реализирали общо 150 нощувки. 87.1% от нощувките на граждани на Германия и 72.6% - на Румъния, посетили област Русе, са реализирани в хотели. През август местата за настаняване в област Русе са посетили гости от близо 70 държави.