Тройно повече ще плащат за застраховка „Гражданска отговорност“ шофьорите с много пътно-транспортни произшествия, обяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн. За най-изрядните водачи тя ще поевтинее наполовина. 
Така наречената система бонус-малус се говори от много отдавна, но до въвеждането й се стига едва сега. Една от важните стъпки за въвеждането й е да се свържат информационните системи на застрахователите с тези на МВР, което се очаква да стане факт в скоро време.
Определянето на размера на застраховката „Гражданска отговорност“ според нарушенията може да не влезе в сила от първия ден на 2018 г., но все пак това ще е факт в началото на новата година, съобщи Агайн. За най-недисциплинираните шофьори цената може да скочи до 200% спрямо базовата, за изрядните намалението ще бъде около 50%.
При определянето на цената на задължителната застраховка ще се взимат предвид всички регистрирани нарушения и влезлите в сила наказателни постановления. Идеята е шофьорите без нарушение да плащат по-ниска цена от базовата, която се плаща в момента, а хората с нарушения - по-висока.
Според данните най-много са нарушенията, свързани с превишената скорост - общо 1 млн. в периода 2014-2017 г. Другите нарушения, които ще влияят на цената на застраховката, са отнемане на предимство, рязка смяна на посоката на движение, неспазване на дистанцията.