Нели ПИГУЛЕВА Специално място в поредната самостоятелна изложба на русенеца Славейко Петров, която е отворена за посещение в залата на „Борисова“ 6, заемат портретите на емблематични сгради, заплашени от...