Каква е офертата и обвързващото предложение на единствения кандидат по откритата процедура за общинската кoнцecия нa пристанище „Пристис“, ще стане ясно на 17 октомври, когато комисия ще я отвори и огледа. В процедурата участва само „Порт Пристис“, който беше допуснат, след като през септември членовете на комисията разгледаха подадените документи, заявление и приложения и обявиха, че кандидатът отговаря на критериите. Предстои да стане ясно и какво е конкретното му предложение.  
Съгласно условията по процедурата, бъдещият оператор на пристанище „Пристис“ трябва да инвестира минимум 3 135 000 лева. Той ще има задължение до петата година да разположи плаващ басейн на седмо и осмо корабно място. Наред с това минимум 30% от корабните места трябва да бъдат оборудвани със собствени понтони. Срокът на концесията е 35 години. В дейностите е предвидено и изготвяне на генерален план на пристанището, предвид цялостната промяна на кея по проекта на общината.