173 възрастни хора и лежащо болни с увреждания, както и 18 деца от община Русе ще получават грижи от 117 лични асистенти и догодина, а 20 домашни помощници да се грижат за 60 нуждаещи се. Общината ще осигури финансиране за предоставяне на социалните услуги за първите 6 месеца на 2018 година, като в бюджета ще бъдат заделени близо 200 000 лева. Това стана ясно на заключителната конференция по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“, който общината изпълнява от декември 2015. 
До 15 октомври 420 ще получават услуги у дома си, а началото беше сложено на 16 май 2016 година. Наред с това 59 души получаваха помощ от рехабилитатори и медицински сестри. Психологическа подкрепа получиха 18 нуждаещи се, от които 2 деца. 
Изпълнението на проекта създаде условия и подкрепа за ефективно упражняване правото на независим живот на нуждаещите се хора, беше отчето на вчерашната конференция.