Общината иска да гради рибарско селище с европейски пари по програма „Развитие на сектор „Рибарство“. Общинският терен, върху който ще се разположи то, се намира в района на хижа „Приста“, западно от бившия сгуроотвал на ТЕЦ-Запад. Към имота води обслужваща улица, но без настилка.
Проектът предвижда изграждане на улично платно, изграждане на съоръжение за спускане на рибарски лодки и поставяне на лодкоубежище. Приблизителната му стойност е 600 000 евро. 75% от средствата се покриват от Европейския фонд за рибарство и 25% от държавния бюджет на България. Ще бъдат изготвени технически инвестиционни проекти.
Предложението за кандидатстване влиза на априлската сесия за одобрение от съветниците.