Кметът Пламен Стоилов се срещна с новоизбраните русенски представители в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Това са ученичките Анита Желева, която е титуляр, и Милена Петкова - заместник. Анита е в 12 клас в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, а Милена е в 11 клас в СУ „Възраждане“. Момичетата споделиха с кмета, че вече са планирали инициативи до края на годината. Пламен Стоилов се ангажира да ги подкрепя в тяхната работа в името на децата и младите хора.