Повече, но по-малки необслужвани задължения на граждани стигат до колекторските фирми. Ръстът на общия обем, възложен за събиране, е 27% за първото полугодие на тази година спрямо същия период на миналата. Вземанията вече се възлагат на по-ранен етап, подобрява се процесът на плащане и сроковете за покриване на забавени вноски са по-кратки. Това показват данните от проучване на Асоциацията на колекторите, обхващащо обработваните дългове на 80% от сектора.
За пръв път от 2013 г. насам средният размер на необслужваните задължения на физическите лица намалява. Понижението е с 34% и за първата половина на тази година той е 728 лв. при 1104 лв. за същия период на миналата година. Броят на възложените за събиране на колекторски компании задължения обаче се увеличава с внушителните 94%. 
По данни на асоциацията през последните 5 години колекторските агенции са изкупили дългове, зад които стоят 854 312 случая. Близо 100 хил. от тях са били решени извънсъдебно. 
Ютилити продуктите изместват телекомите и вече са 22% от всички, като с бързи темпове нарастват и небанковите - бързи и стокови кредити, които са 20%.
Банките възлагат все по-малко бизнес заеми за събиране от колекторски фирми. Сделките за купуване на лоши бизнес кредити са се свили наполовина към края на юни. Към полугодието предложените и изкупени задължения на пазара достигат 365.7 млн. лв.