Средностатистическият длъжник е до 30-годишна възраст, мъж е и има средно или висше образование. Това показват данните на Асоциацията на колекторските агенции в България. Този път Русе е извън челото на класациите, най-често борчлиите са от Благоевград и Варна.
Продължава да се свива обемът на дълга, възложен на колекторските агенции за събиране, показвнат данните. На годишна база намалението е с 38% - обемът на възложените за събиране вземания в това първо полугодие е 464.3 млн. лева при 743.9 млн. лева за същия период на 2018 година. Според колекторите основната причина за цялостния спад в задлъжнялостта на населението е устойчивото подобряване на макроикономическата среда. Потребителите са по-платежоспособни, по-сигурни в доходите си и се стремят да погасяват задълженията си навреме.
Средният размер на дълга на потребителите, който миналата година надхвърли психологическата граница от 1000 лева и достигна 1162 лева, през първото полугодие на 2019 г. отново слиза в по-ниския диапазон и се равнява на 815 лева.
При междуфирмената задлъжнялост се наблюдава сериозен спад в обемите и позитивен тренд на покачване на плащаемостта, показват данните. В Европа по-голям процент от фактурите се плащат навреме през 2019 г. в сравнение с предходната 2018 г. В България 77% от издадените фактури също се плащат навреме през настоящата година при 76% през миналата. Българските компании демонстрират най-добрите показатели по редовност на плащанията от 6 години насам.