Близо 45.5 килограма опасни отпадъци предадоха русенци по време на кампанията, обявена през два от последните септемврийски дни от общинската администрация. Специален мобилен пункт приемаше замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак, различни видове препарати, бои, лакове, лепила и други продукти. Организаторите на кампанията от общината отчитат повишен интерес на русенци към възможността да предадат на специалисти отровите, а не да замърсяват с тях околната среда.