Работи се за създаването на регистър на предприятията, които участват в процеса на дуалното образование. Това е станало известно на редовната среща на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с представители на малкия и средния бизнес, съобщиха от министерството.

На заседанието са били обсъдени проблемите с кадрите и в него са участвали заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, експерти от Министерството на труда и социалната политика, браншови и отраслови организации.

Министерството на икономиката е готово с първия етап на създаването на интерактивна карта по отрасли в страната, като предстои в нея да се включат и професионалните гимназии. Така ще се обобщи информацията какви са нуждите на пазара на труда по региони и какви специалисти се подготвят от местните училища, е казал заместник-министърът.

Очаква се разработеният проект на договор между ученик и работодател също да стимулира дуалното обучение. Той е подготвен на базата на германски, швейцарски и австрийски договори за дуално обучение, които са били предоставени на икономическото министерство от службите ни по търговско-икономическите въпроси.

Започва обсъждане на нова концепция за професионалното образование, е съобщила заместник-министър Сачева. Тя е обяснила, че стремежът е да се откриват паралелки по професии, които са търсени от учениците, но и от бизнеса. Предвижда се и прием по защитени професии, за които да се дадат различни стимули от държавата. Според данните, които е представила тя, професионалното образование обхваща около 41 на сто от учениците, като целта на екипа на МОН е делът да нарасне на 50 на сто. Днес 1000 ученици в 17 гимназии са обхванати от дуалното обучение, като се работи за увеличение на това число, е казала още зам.-министър Сачева.

Представителите на бизнеса са изразили готовност да се включат в повече информационни кампании и да организират отворени дни в предприятията си при интерес от конкретни училища. Според тях е нужно да се подобри информираността и на родителите за възможностите за реализация на децата им в някои отрасли, за да ги насочат към тях.