Акционерното дружество „Агропродукт“, в което общината държи 25%, няма да тегли кредит от 60 000 лева. Решението за това е взето на заседание на общото събрание на акционерите от 23 ноември 2014 г. То обаче е атакувано в съда от местната власт.
Според протокола от събранието за заема са гласували всички притежатели на акции, но според общината това не е вярно, тъй като техен представител не е сторил това.
Общинарите атакуваха и приемането на отчет за 2013 г. на дружеството, както и предоговарянето на кредит от 90 000 лева при годишна лихва не по-висока от 8%. През 2012 г. Окръжният съд е отменил решение на Общото събрание, с което е упълномощен изпълнителният директор да тегли заем до 200 000, а ново такова решение не е приемано, поради което няма и как да бъде предоговорено, смятат те. 
От съда изпълнили задължението си да пратят исковата молба с всички приложени към нея документи на „Агропродукт“, откъдето обаче не реагирали по никакъв начин. Това станало причина съдът да приеме неприсъствено решение, което винаги е окончателно и не може да се обжалва. В него по правило се признава всичко, което ищецът е поискал, и то става задължително за ответника. 
С него освен това фирма „Агропродукт“ е осъдена да плати на общината разходите за водене на делото.