Три години навърши вчера русенският Екомузей, който е единственият в страната, който представя екологичните проблеми, свързани с опазване на биологичното разнообразие и човека. От 28 септември 2014 година досега през залите му са преминали над 74 000 посетители. Наред с постоянните експозиции, раположени на четири етажа, Екомузеят показва много гостуващи изложби, инсталации и проекти, свързани с опазването на растителните и животинските видове. Тук се провеждат обучения, лекции, дискусии, представяния на книги, ателиета и детски занимания.