Международна среща с над 35 участници, представители на 15 организации от 9 държави, започва в понеделник в Русе. Градът е избран за участник в новата мрежа „Трансданюб.перли“, обединяваща привлекателни туристически дестинации край Дунав, които се ангажират с концепцията за устойчива мобилност. Иначе казано, мрежата, която се създава по проекта, ще предложи туристите да посетят дестинациите перли, без да използват лични автомобили, а да пътуват с автобус, влак, велосипеди, речен транспорт. На срещата ще бъдат споделени резултатите от изследователската обиколка на дестинациите от изворите до делтата на река Дунав, по време на която в края на август бе посетен и Русе.