Появиха се различни спекулации, че едва ли не искаме да спираме пенсиите и че ще има 6 комисии за ТЕЛК. Няма нищо такова! Ще предложим една мултидисциплинарна комисия, която ще извършва медицинската експертиза и експертизата на работоспособността и ще се постараем това да стане в максимално бърз срок от 15 дни до 1 месец. Ще се постараем хората да имат достъп до тази комисия, ще има фронт офис, където ще им помагат за попълването на документите. От 2018 ще започнем стъпка по стъпка да реализираме това, като концепцията ще продължи да се доусъвършенства. Така зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова коментира в Русе темата за новите правила за ТЕЛК. Тя посочи, че преди няколко дни е приета концепцията за медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, и обясни, че се работи по международната класификация на Световната здравна организация, като при тази система не могат да се правят злоупотреби.
Петрова гостува в Русе за регионална среща, посветена на демографската политика. Що се отнася до демографските проблеми, зам.-министърът подчерта, че е заложено точно по какъв начин трябва да се работи на регионално ниво и връзката между правителството и местната власт. Една от най-важните мерки, с които вече сме се заели, е удължаване живота на хората, а това ще бъде свързано със здравеопазването. България има концепция за застаряване на населението, където са описани стъпка по стъпка проблемите за разрешаване, но те не са решени. Организирали сме срещи и кръгли маси, на които да се направи така, че те да започнат да се решават, посочи Петрова. Други предложения, които ще бъдат приети на националния съвет по демографска политика, са свързани със семейството и децата и намаляването на миграцията на младите хора, както и облекчаване на режима за получаване на синя карта за работници от трети страни. Другите мерки ще станат ясни след националния съвет за демографска политика, допълни още социалният зам.-министър.