България и Румъния ще проучват възможността за изграждане на Дунав мост 3 между Русе-Гюргево, след като вчера Министерски съвет одобри като основа за водене на преговори меморандум между двете правителства. С подписването на документа за задълбочени проучвания за новото съоръжение двете страни правят стъпка към подобряване на транспортната си свързаност и повишаване на икономическата активност в региона. Предвижда се новият мост над Дунав да е в Източната промишлена зона - на 3 км от Дунав мост 1 в посока Мартен, където ще е началото на магистралата между Русе и Велико Търново. От транспортна, логистична и териториална гледна точка това е най-подходящото място за новото съоръжение. С изграждането му ще се реши проблемът със задръстванията на Дунав мост 1, ще се намали негативното въздействие върху околната среда и ще има цялостен положителен икономически ефект за двете страни.
Анализ показва, че през последните години многократно е нараснал автомобилният трафик през сегашното съоръжение, както и търговският обмен по Рейнско-Дунавския коридор 7. Дунав мост 1 е открит за експлоатация преди повече от 60 години и техническите му възможности не позволяват облекчаване на трафика. Налага се рехабилитация на конструкцията на съоръжението и спирания на движението, а това води до значителни задръствания, натоварване на инфраструктурата и редица затруднения. 
Направени от румънска страна изчисления и анализи показват, че новият мост между Русе и Гюргево ще струва около 250 млн. евро.  
Още преди месец държавната и местната администрация на двата града се обединиха около становището, че новото съоръжение трябва да се изгради именно при Русе и Гюргево. Това стана на първата българо-румънска работна среща за намиране на решение на проблемите с трудното преминаване през моста. Бе решено да бъдат ангажирани също министри и еврокомисари, за да може в най-кратък срок задръстанията да приключат и да се изгради новият мост над Дунав. Предвижда се през 2018-а, когато започне българското председателство на ЕС, да се привлекат съмишленици от европейските комисари, които да бъдат поканени на място да се запознаят с проблема и да окажат подкрепа. Депутати, представители на териториални структури на държавната администрация от България и Румъния и местна власт ще положат максимални усилия, за да се осъществи с подкрепата на правителствата на двете държави строителството на важното съоръжение.