Теренът на стадион „Дунав“ е застлан вече напълно с чакъл, което означава, че основната работа по дренажната система може да се смята за приключена, видя „Утро“. Сега обаче игрището трябва да бъде приравнено с фино покритие и пясък, след което ще се премине към поставянето на трева.
И при най-оптимистични очаквания трудно може да се приеме, че теренът ще е в състояние да посрещне тренировките на футболистите от „Дунав“ по-рано от края на октомври.