Топлоснабдяването на района на „Ялта“ ще бъде прекъснато за три дни в началото на октомври заради присъединяване на нов обект към топлофикационната мрежа, съобщиха от „Топлофикация Русе“. Топлата вода ще потече към сградата на ул.“Вардар“ 8, а строително монтажните работи ще наложат временно прекъсване на топлоснабдяването за периода 4-6 октомври. 
Засегнати ще бъдат три обекта, намиращи се на ул.“Вардар“ 1, „Вардар“ 5 и ул. „Бистрица“ 3, поясняват от дружеството.