Четири от шестте русенки от „Паркстрой“, които през 1987 година поведоха първите в България демократични протести, канят жителите на града да отбележат 30-годишнината от онзи 28 септември. 
„Тогава ние заедно застанахме срещу обгазяванията. Заедно се обявихме срещу тоталитарната система“, се казва в кратко обръщение на Цонка Букурова, Дора Бобева, Стефка Монова и Албена Велкова. 
Те се обръщат към русенци да дойдат на 27 септември, сряда, в 17.30 ч в храма „Света Троица“ да почетат паметта на участниците в събитията, които не са между живите. След края на службата през площада ще премине шествие - както преди 30 години - и в зала 1 на областна администрация ще се проведе разговор за хлорните протести и за свободата.