12 402 900 лева получи Русе по проекта за ремонт и обновяване на сградите и дворните пространства на две училища и три детски градини. Средствата се осигуряват по оперативна програма „Региони в растеж“, а вчера кметът Пламен Стоилов подписа договор за безвъзмездно финансиране в Министерски съвет. Предвидена е модернизация на детските градини „Пинокио“ 1 и 2 и „Русалка 2“, Математическата гимназия и СУ „Христо Ботев“, като ще се въведат мерки за енергийна ефективност, ще се изградят спортни площадки и достъпна архитектурна среда. 
В дворовете на трите детски градини ще има богато озеленяване и нови детски площадки с безопасна настилка и съоръжения. В „Русалка“ ще се подмени и асансьорът, който се използва за доставяне на храната по етажите. В Математическата ще се направи цялостен ремонт на покрива, на физкултурните салони, на сутерена, както и на фасадата. Предвидена е подмяна на дограмата, както и на тротоарната настилка и бордюрите около сградата. В училище „Христо Ботев“ ще бъде ремонтиран покривът, ще се възстановяват фасадните мазилки и ще се почистят каменните облицовки, предвидени са и вътрешноремонтни дейности. Планирани са и дейности за ликвидиране на проникваща влага в сутерена на сградата и частично изпълнение на топлоизолация. 
До момента с европейски средства са обновени сградите на три детски градини и седем училища.