Великотърновската фирма „ВТ Инженеринг“ е избрана за изпълнител на ремонта на кейовата стена под „Рига“. Това става ясно от решението на комисията, която разгледа, оцени и класира предложенията на двамата участници в обществената поръчка за 7 809 999 лева. Фирмата победител получи комплексна оценка от 100 точки, а другият кандидат Обединение ДЗЗД „Пристанищен терминал Русе“ беше отстранен от участие, тъй като не е представил исканите допълнителни документи и информация в указания срок. Предстои да бъде сключен договор с „ВТ Инженеринг“ и още тази година да започнат същинските строителни дейности. 
Кейовата стена ще бъде надлежно защитена при прииждане на водите и ще бъде оборудвана с необходимите предпазни устройства за приставане на корабите както при ниски, така и при високи води. Ще се изгради и лиман за акостиране на малки плавателни съдове и ще се подобрят навигационните условия на три корабни места. Предвидено е също и парково осветление. Участъкът, който ще бъде обхванат, започва в западната част срещу пасарелката под Гимназията по облекло и завършва на изток под хотел „Рига“. 
Известният на поколения русенци Конски плаж ще изчезне, като алеята ще бъде разширена навътре с 30-40 метра и ще бъдат направени стълби за слизане по стената, за да се използва за различни спортове и от рибари.
Предвидените дейности се изпълняват по големия проект, който общините Русе и Гюргево спечелиха по трансграничната програма между България и Румъния. Проектът за надграждането на кейовата стена е един от трите стратегически проекта, които изцяло променят визията на крайбрежната зона.