След като за юни русенските хотели и места за настаняване отчетоха рекорден брой туристи и най-високи приходи от нощувки за последните три години, през юли те отчитат още един отличен месец, показват данните на статистиката. Въпреки че броят на отседналите в града е по-малък в сравнение с предходния месец, те са направили средно по-дълъг престой като са платили за нощувките 751 хил. лева - малко повече отколкото през юли. За по-големите постъпления принос има и фактът, че по-голям процент са избрали по-реномираните и естествено по-скъпи четиризвездни хотели.
В сравнение с юли миналата година оборотите са увеличени с около 20 на сто. Увеличение има най-вече на чуждестранните туристи, което е още една причина за нарасналите приходи. Реализираните нощувки нарастват с над 1700, от които 1000 са на чуждестранни граждани. Туристите от други държави са платили за нощувки с 29 на сто повече отколкото преди година.
В летните месеци остават на високо ниво предпочитанията към по-евтините места за настаняване с 1-2 звезди. През юли в тях са реализирани 6107 нощувки или 42% от всички. Най-много обаче са посещенията в четиризвездните хотели и те водят класацията през юли с 6855 нощувки. Поради по-високите си цени най-луксозните места за настаняване получават по-сериозен дял от приходите от нощувки - 431 хил. лева или 57% от всички. 
През юли в хотелите с 3 звезди, от които този месец в областта са работили 7, са пренощували 1239 лица, които са донесли приходи от 110 хил. лева.
Реализираните нощувки в общо 41 хотела и други места за настаняване в областта са 14 642 или по 1,81 на човек, при 1,59 за предходния месец. Запълняемостта на легловата база е 28%, което означава, че от 100 легла средно по 72 на ден са оставали незаети. 
През юли 2017 г. с най-голям дял (57.2%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави членки на ЕС. Най-много са дошлите от Германия - 700, следвани от граждани на съседна Румъния - 655 нощувки, и френски туристи - 386.
Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна - 464. Активност отбелязват и гостите от съседна Турция, чиито нощувки през месеца са 244.