Неблагоразумието да държи листче с ПИН кода до банковата си карта струвало скъпо на строителен работник.
Докато измазвал стена на улица „Шипка“ в четвъртък, майсторът получил SMS от банката, че от картата му са изтеглени 200 лева. Притесненият мъж отишъл да провери чантичката си с документи, която оставил в служебния бус до сградата, по която работи, и открил, че е забравил да го заключи. Чантичката липсвала и това обяснило изпразването на картата му, до която човекът държал листче с кода за достъп.