Големите улични ремонти в централната градска част се очаква да започнат през октомври. Кметът Пламен Стоилов вече подписа договор с управителя на шуменското обединение „Сексагинта Приста“ Димо Димов по обществената поръчка за проектиране и строителство на уличната мрежа. Това всъщност беше единствената фирма, която подаде оферта за обособената позиция, която обхваща улиците в заключения район между булевардите „Цар Освободител“, „Ген. Скобелев“, „Придунавски“ и „Фердинанд“. В нея е включен и районът между бул. „Цар Освободител“, ул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Ген. Скобелев“, както и самите булеварди. Ще се създаде временна организация за движение, като самото преасфалтиране на улиците ще отнема по няколко дни и очакванията са да не предизвика сериозни затруднения за трафика.
В процес на подписване са и договорите със строителните фирми, които ще се захванат с обновяването на улици и по другите два обекта. В единия попадат улици от три района - заключеното пространство между бул. „Фердинанд“, „Придунавски“, ул. „Майор Атанас Узунов“, бул. „Съединение“, като са включени и изброените улици и булеварди. Обхванати са също и улици в кварталите „Възраждане“, „Ялта“ и Здравец“. В третия обект попада уличната мрежа в кварталите „Родина“, „Чародейка“, „Дружба“ 1, 2 и 3. Така ремонтите на уличните платна и тротоари, които са разпределени равномерно във всеки квартал, ще започнат навсякъде през есента. 
Съгласно договора за обновяването на улиците в центъра шуменското обединение „Сексагинта Приста“ има 215 календарсни дни срок за изпълнение, като от тях 20 са за изготвяне на инвестиционните проекти, а останалите 195 за същинските строително-монтажни дейности. Срокът за проектирането тече от получаването на възложителното писмо от общината до приемане на всички изработени проекти, а след това идва ред на ремонтите. В предвидения срок за изпълнение обаче не е включено времето, което е необходимо за съгласуване на техническите проекти и за издаване на разрешението за строеж. Освен това при спиране на строителството поради обективни причини, включително и лоши метеорологични условия, срокът за изпълнение се удължава със съответния период. За големия ремонт на улици в централната градска част са договорени 125 053 лева за проектиране и 3 237 882 лева за строителството. За авторски надзор са заделени 16 899 лева. 
Дейностите за строителните дейности се финансират с банков заем от 10 млн. лева, за който СИбанк предложи най-добри условия. Срокът на погасяване ще е 120 месеца и със собствени приходи на общината.