„Монтюпе“ не замърсява въздуха в Русе, тъй като фенолът, за който се твърди, че е изпуснат от люковете на завода, мирише на развалена риба, а хората са усетили миризма на изгорял бакелит, което подсказва, че замърсяването на 10 и 11 септември миналата година е от други източници в района на завода. Това заяви вчера вещото лице Николай Козарев на третото заседание на делото в Административния съд по жалбата на „Монтюпе“ срещу заповедта на директора на РИОСВ за затваряне на 108 люка в завода. 
Адвокатите на инспекцията по околната среда обаче контрираха, че при смесване на фенола с други газове се получава точно миризма на изгорял бакелит и се наложи съдията да попита Козарев дали е химик по специалност.
Оказа се, че експертът не е химик, а само инженер и заключението му, че „Монтюпе“ не изпуска вредни емисии във въздуха се основава само на устна консултация със специалисти в завода.
Вчерашното заседание на Административния съд трябваше да изслуша резултата от назначената в предното заседание метеорологично-химическа експертиза. Тя имаше за цел да се докаже дали има възможност при определени нива на компонентите на околната среда - вятър, температура, въздушни течения и други, потокът от миризми да достигне до засегнатите в Русе квартали. Експертът Козарев обясни, че това е възможно, но в много разредени количества, които не са вредни.
В началото на заседанието съдът прие представените вчера допълнителни доказателства от „Монтюпе“ - доклад за направени независими изследвания и таблица за липса на замърсявания на 10 и 11 септември 2016-та, както и писмо от РИОСВ и доклади от проверяващите на самите дати на замърсяването, след което даде ход на делото. Защитата на „Монтюпе“ пледира да се уважи жалбата срещу затварянето на 108 люка в хале номер 3. Адвокатите на РИОСВ обаче помолиха съда да отхвърли жалбата като неоснователна, тъй като нарушението е установено по безспорен начин. Представената експертиза от Николай Козарев се основава само на устна консултация със специалисти в „Монтюпе“, а не на доказателства, напомниха те.
Прокурорът по делото също заяви, че жалбата е неоснователна, тъй като заповедта за налагане на административната мярка е на база установено нарушение.
Съдът ще се произнесе с решение в законния 30-дневен срок, обяви съдията.