Русенските работодатели очакват темпото на наемане за третотото тримесечие на 2017 г. да остане на относително високи нива, сочи поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода юли-септември. Коригирана съобразно със сезонните колебания, прогнозата е +8%, което означава, че с броят на мениджърите, които възнамеряват да наемат нови хора, надвишава с 8 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. По този показател Русе изостава от Пловдив (+18), София и Варна (+13) и Бургас (+12). Макар изследването да се базира на съвсем малка извадка, данните вдъхват умерен оптимизъм. Все пак плановете за наемане на персонал са с 3 процентни пункта по-ниски в сравнение със същия период на миналата година.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 620 работодатели, отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във вашата фирма и регион през трите месеца до края на декември 2017 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
Според „Менпауър България“, работодателите в България отчитат най-силните намерения за наемане на нови служители от началото на обзорното изследване преди седем години. 14% предвиждат да увеличат нивата на заетост през четвъртото тримесечие на годината и само 5 на сто очакват да намалят работната сила. Осемдесет процента от работодателите не очакват промяна в плановете си за заетост и един процент не са сигурни относно намеренията си за наемане на служители. Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта е благоприятна и има стойност от +14 процента, като остава стабилна на тримесечна база и се увеличава с три процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.
„Докато пазарът на труда продължава да се свива, работодателите все по-често ни казват, че имат огромни трудности да намерят квалифицирани кандидати, особено работници, които или липсват, или предпочитат да намерят работа в чужбина. Всички ние се надяваме, че последните реформи в образователната система и държавните мерки за улесняване на вноса на служители от трети страни скоро ще доведат до положителни резултати. Междувременно компаниите трябва да осигурят дългосрочни програми за обучение и да се възползват максимално от това, което пазарът предлага в момента“, каза Надя Василева, управляващ директор на „Менпауър България“. 
Работодателите от всички 10 индустрии, включени в изследването, имат положителна прогноза, като тези от сектора на строителството (+24%), минното дело (+20%) и производството (+15%) отчитат най-силните намерения да наемат нови служители. Секторите „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ и „Транспорт, складове и комуникации“ също отчитат добри перспективи за наемане с прогнози от съответно +13% и +12%, докато прогнозата на публичния и социален сектор и търговията на едро и дребно е +11%. В същото време работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ отчитат най-предпазливата прогноза от +6%.
Във всички четири категории предприятия се предвижда увеличение на числеността на персонала в периода октомври-декември. Големите работодатели споделят много силни намерения за наемане с нетна прогноза за заетостта от +32%. Средно големите компании очакват стабилен темп на наемане с прогноза от +13%, докато прогнозите на малките и микропредприятията са съответно +9% и +8%. Спрямо предходното тримесечие работодателите от големите компании отчитат подобрение от 6 процентни пункта, докато прогнозата на микропредприятията се увеличава с 2 процентни пункта. В същото време работодателите от средните по големина и малки предприятия споделят сравнително стабилни перспективи за наемане.