Арх.Венцислав ИЛИЕВ
Десети септември 2017 година ще остане паметен ден в историята на Русе. Четиридесет и две години след събарянето на църквата „Всех Святих“ беше осветен новият храм, носещ същото име. Една мечта на русенското гражданство беше осъществена след почти половин век на политически страсти, антагонизъм и професионални архитектурни спорове на тема „Пантеон - Църква“.
Посетих събитието, за да поздравя автора на храма, арх.Тончо Тончев. Не го открих в множеството, а в регионалната преса името му липсваше всред наградените и отличени дарители. Нямаше го и в централните новини по телевизонните канали и в интернет сайтовете. Такова незачитане и пренебрежение към създателя на Божия дом е дълбоко възмутително.
Свидетел съм на амбицията, с която Тончев работи не само върху проекта, но и при реализицията на храма - от работните чертежи до последния детайл. Няма да е пресилено, ако се каже че това е творческият венец на живота му.
Крайно време е обществото да научи и да знае, че зад всеки жилищен комплекс, сграда, площад, градина и паметник стои колектив от специалисти-инженери, ръководени от архитект - творецът, който започва от белия лист. И добрите, и лошите примери около нас са свързани с тази професия и с името на човека, който носи званието архитект.  
Поздравявам те, арх.Тончев, за вярата и упоритостта ти. Желая ти здраве и дръзновение!