По време на ремонта на общинската сграда на комплекса за социални услуги за деца и семейства в квартал „Родина“ не се предвижда да се преустановява предоставянето на социални услуги. В тази връзка фирмите, които искат да се захванат със строителството, трябва да съобразят предложенията си по отношение на организацията на работата си и срока за изпълнение. Това става ясно от обявената обществена поръчка за избор на фирма на стойност 1 328 247 лева. 
Що се отнася до срока в условията е записано, че най-краткият реален е 365 дни, а максималният е 450. Предвижда се цялостно обновяване на сградата и дворното пространство, като ще се въведат мерки за енергийна ефективност и за достъпност за хора с увреждания. На покрива на комплекса ще бъде монтирана система от слънчеви колектори, които ще осигуряват топлата вода в сервизните и санитарните помещения. В двора ще се обособи многофункционално игрище, площадки за изнесени уроци на открито, ще има ново озеленяване и места за сядане и отдих, а съществуващите детски площадки ще се запазят. 
Оферти ще се приемат до 29 септември, а на 2-ри октомври специална комисия ще ги отвори и разгледа.