5 фирми участват в доставката на различни материални средства за изграждането на оградата на българо-турската граница.

Военното формирование 22450 на Сухопътните войски обяви вече фирмите, с които е сключило договор за доставка на всичко нужно за изграждане на оградата. Още на 4-ти февруари то е взело решение кои 5 фирми ще си разделят предвидените общо 8 039 256.66 лева.

Фирмата "Интерком Груп" ООД, която отговаря за доставката на металните конструкции, ще вземе 3 990 308 лева. Дружеството "Завод за пружини" АД, което трябва да достави спиралата режещ тел и принадлежностите към нея ще вземе 3 313 608 лева. "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД ще достави нужните бетон, бетонови изделия и материали за бетон и за това ще получи 557 942.83 лева. С фирмата "АБС Инженеринг - Н" ЕООД е сключен договор за доставка на помощни материали и консумативи на стойност 64 404.8 лева. "Киров строително и минно оборудване" ЕАД пък отговаря за доставката на "други машини и съоръжения" и за това, което ще направи ще получи 112 993.03.

Още през ноември Министерски съвет постави задача на Министерството на отбраната чрез военни формирования на Сухопътни войски да изгради инженерно съоръжение по одобрен инвестиционен проект в срок до 28 февруари 2014 г. Одобреният инвестиционен проект заедно с разрешението за строеж, издадено от МВР бяха предоставени в МО на 30 декември 2013 г. През януари тази година кабинетът взе решение изграждането на съоръжението да се осъществи от Сухопътните войски.

Преди повече от месец военно формирование 22450 на Сухопътните войски избра вместо да обявява обществена поръчка пряко да се договори с фирмите, които ще участват в изграждането на оградата. От военното формирование се позоваха на член. 90, алинея 1, точка 4 от Закона за обществените поръчки, според който пряко договаряне без обявление може да се прилага, когато става дума за настъпване на събитие от извънреден характер, което не е могло да бъде предвидено или предотвратено. Малко след това от Агенцията за обществени поръчки определиха изборът на процедура като законосъобразен.

Необходимостта от изграждане на съоръжението в краткия срок до 28 февруари тази година бе обосновано от предположението, че с настъпването на пролетта голяма част от намиращите се на територията на Турция сирийски бежанци ще мигрират към България и останалите страни от ЕС.

Към 6 януари броят на регистрираните сирийски бежанци на турска територия е 565 444 души. Освен това с оградата ще се намали броят на необходимите служители на МВР за осъществяване на физически контрол по границата, при което значително ще се намалят разходите за издръжката им. Издръжката на досега командированите по българо-турската граница полицаи възлиза на 80 000 лева дневно, което прави приблизително 2,4 млн. лева на месец.