Съдът потвръди санкция от 3100 лева, наложена на „Топлофикация Русе“ ЕАД от митницата. Тъй като търгува с кокс и въглища, дружеството трябва да плаща акциз. В началото на тази година то дължало 100 651,21 лв. за този вид данък, които трябвало да внесе между 1 и 14 февруари. То обаче платило на няколко вноски, първата от които е направена на 15 февруари, а последната на 23-и. Заради това се наложило да покрие лихва за забавяне от 172,77 лв., но с това наказанието съвсем не приключвало. 
От Митница Русе съставили акт, а през юли и наказателно постановление за нарушението. Тъй като, според митницата, то не било първо и в подкрепа на твърдението си оттам посочили и други актове, повечето от които завършвали със споразумения, последвала санкция и то не в минимума, а около средата на глобата. 
От „Топлофикация Русе“ обжалвали наказанието си в съда, но той преценил, че нарушуение има, защото при краен срок 14 февруари плащането е започнало на 15-и. Размерът на глобата също бил справедлив, според съда, защото нарушението не било първо на компанията и затова й се полагала по-тежка санкция. 
Решението на Районния съд може да се обжалва пред Административния.