Бюрата по труда в Русе, Ветово и Бяла канят работодатели да кандидатстват за сключване на договори с преференции по различни програми и насърчителни мерки. В русенското БТ разполагат с капацитет от близо 7000 лева само за фирми, които наемат младежи до 29-годишна възраст. За безработни с трайни увреждания общата сума е 2224 лева, за наемане на продължително безработни по програма за обучение и заетост в държавни и общински лечебни заведения, общински училища, детски градини сумата е 15 157 лв.
В Бюрото по труда в Бяла най-голямата сума, която може да бъде предоставена при наемане на безработни в частния сектор или в читалища, е 6960 лева. Бюрото във Ветово също има своите предложения, например за чиракуване на безработни до 29 години с основно или по-ниско образование БТ разполага с 1776 лв.
Подробна информация може да се получи в бюрата в Русе, Бяла и Ветово. Документи се подават до 12 септември включително.