7704 са регистрираните безработни в трите бюра по труда в Русенска област - в Русе, Бяла и Ветово. Бройката за пореден път намалява - с 483 в сравнение с края на април, съобщават от Регионалната служба по заетостта. Статистиката сочи, че равнището на безработица за областта е 7,5%, при 8% месец преди това. Резултатът е по-добър от средния в страната, където нивото на безработица е 8,7 на сто.
През май в областта на работа са постъпили 584 от регистрираните безработни, като 280 са си намерили препитание с помощта на трудовите посредници. 
Регистрираните в русенското Бюро по труда безработни са 3142, съобщи и.д.директорът на БТ Таня Райкова. Това е с 243 по-малко от тази през април и с 203 по-малко от май 2015 г. Равнището на безработица в края на май за община Русе е 3.9%, като е с 4.8 на сто под средното за страната. Запазва се тенденцията най-големият процент безработни да са хората над 50-годишна възраст - те са 41% от всички регистрирани на Бюрото по труда.   
През май постъпилите на работа регистрирани безработни са 346, а обявените свободни работни места са 386. По-голямата част от вакантните места са в преработващата индустрия, в търговията, строителството, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството.