Общината пусна втори конкурс за учредяване право на строеж на общинския терен на ул. „Неофит Бозвели“ 29, срещу което да получи обезщетение в бъдещата сграда. Това е втори опит, след като на първия конкурс през юни нито една фирма не подаде документи за участие. Там се предвижда да бъде вдигната 5-етажна жилищна сграда, а общината да придобие част от жилищата и един търговски обект в размер на минимум 20% от разгърнатата застроена площ. Конкурсът е насрочен за 18 октомври, а предложения ще се приемат до 11-и октомври.
Имотът на „Неофит Бозвели“ 29 представлява незастроен терен от 1028 кв.м, който е подходящ за жилищно строителство. Конкурсът с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху терена е с начална цена 700 510 лева без дължимите данъци и такси. Срокът за изграждането и въвеждането в експлоатация на жилищната сграда - заедно с изградената инфраструктура, тротоари, огради, е 2 години от издаването на разрешението за строеж. Ако и за този конкурс липсва интерес, следващ ще се проведе през януари 2018 година.