Общината стана собственик на тролейбусния транспорт в Русе, съобщиха вчера от Бялата сграда. Кметът Пламен Стоилов и фирмите „ЕГГЕД Юръп Лимитед“ и „ЕГГЕД Холдинг Лимитед“, представлявани от Николай Къдрев и Ефраим Арбел, подписаха договор за покупко-продажба на акции на „ЕГГЕД България“. С това общината придобива контрол върху дейността на фирмата в Русе. Този факт бе предшестван от решение на Общинския съвет преди известно време, което одобри придобиването на капитал от транспортната фирма на стойност 500 000 лева.
Предстои новото ръководство да бъде вписано в Търговския регистър, а името на дружеството ще е „Общински транспорт Русе“. Работните места ще бъдат запазени и ще се търсят начини за подобряване дейността на дружеството, ще бъде изготвена и нова транспортна схема, уверява новият собственик.