„Дунарит“ изглежда ще парира успешно опита на държавата да го национализира, заплащайки със свои средства задълженията си към фалиралата търговска банка. Според разпространеното писмо до Държавната консолидационна компания (ДКК)от 30 август, подписано от юрисконсулта Тодор Трифонов, дружеството е направило три превода по банков път до ДКК на обща стойност над 50 млн. лева. С тях предприятието погасява вземането от 24 млн. евро плюс натрупаните до момента лихви. На базата на извършените плащания, „Дунарит“ моли да се предприемат незабавни действия за спиране на вписването на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД като заложен кредитор в Търговския регистър поради погасяването на обезпеченото със залога вземане и отпадането на правното основание за вписването.
Преводът е направен със собствени средства на „Дунарит“, получени от реализацията на оръжейна продукция. Нещо, което за предприятие с 28,5 млн. лева печалба само за миналата година и текущи активи с над 80 млн. лева повече от пасивите, не би трябвало да е чак такъв голям проблем. И вероятно дългът би бил погасен много по-рано, ако след всичките спорни прехвърляния на цесии между различни фирми имаше яснота на кого всъщност трябва да се плати. Сега с придобиването на дълга от ДКК тази яснота вече я има, а плащането е факт. Което може би не е било точно целта на държавата, започнала сложната операция по национализация на „Дунарит“. Но пък ако единствената причина е била запазването на работните места, както твърдеше икономическият министър Емил Караниколов, той и колегите му в кабинета вече могат да спят спокойно - предприятието е спасено. 
Все пак борбата за овладяване на печелившата русенска оръжейна фирма изглежда далеч от приключване. Върху акциите на „Дунарит“ има запор заради искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество държавата да получи 71 на сто от акциите на военния завод. А между платените сега 50 млн. лева и обявените от министър Караниколов придобити изискуеми кредити от 67 млн. лева остава една разлика от 17 млн. лева, която никой не е разяснил откъде идва. Ясно е обаче, че без залог върху предприятието държавата не може да повтори схемата, по която бе овладян „Авионамс“ - акциите да се продадат от частен съдебен изпълнител заради дългове. За да стигне до този вариант, тя трябва да поиска несъстоятелност на „Дунарит“, което трудно би се приело като спасяване на предприятието и работните места.
Съветът на директорите на „Дунарит“ вчера разпространи съобщение, в което пише: „Благодарни сме на министъра на икономиката, че успя да осигури изкупуване на задълженията на дружеството, като по този начин към настоящия момент основният кредитор на „Дунарит“ АД е легитимен - „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, заместил редица мними кредитори с неясни намерения. При създалата се ситуация, въпреки че изкупените от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД задължения на „Дунарит“ АД не са изискуеми и са под условие с цел да не се спекулира в публичното пространство с намеренията на правителството, мениджмънтът на дружеството взе решение и погаси изцяло и предсрочно задължението си към „Държавна консолидационна компания“ ЕАД със собствени средства от търговска дейност в размер на около 50 млн. лева“. Освен това Съветът на директорите се е съобразил с направената от министър Kараниколов препоръка и е определил прокурист на „Дунарит“ АД.
От отлично осведомен източник „Утро“ разбра, че това е зам.-директорът по техническата част във военния завод Петър Петров, който има близо 30 години стаж само в това предприятие. Работниците точно това поискаха по време на протеста - прокуристът да е човек от „Дунарит“, който разбира от производството на боеприпаси. Ако бъде одобрен за този пост, Петров ще бъде вписан в търговския регистър до идния вторник наобед. 
С направеното досега Съветът на директорите е изпълнил препоръките на министъра на икономиката, за да не се стига до отнемане на разрешителните за производство, търговия и съхранение на боеприпаси. Процедурата в момента е спряна.