До 180 лева еднократно ще получат русенчета, които са класирани на първо място в международни конкурси, олимпиади или състезания. В национални състезания първенецът ще получи до 120 лв., отличеният с първа награда на регионално и общинско равнище ученик ще бъде награден с 90 лв. Това предвижда Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013 година, която предстои да гласува Общинският съвет на предстоящото заседание. В нея са посочени и еднократните суми, които ще се дават на даровити русенчета при други състезания, фестивали и конкурси.
Тъй като съдържанието на Общинската програма, която се гласува ежегодно, и на Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет през 2006 г., съвпада, кметът Пламен Стоилов предлага правилникът да бъде отменен. Общо 190 деца ще получат еднократни суми или стипендии, с които Общината ще стимулира развитието на младите таланти, които показват заложби в сферата на науката, спорта и изкуствата.