Не може да бъде, но е факт - управителят на фирма „Тарктур“ ЕООД Христо Станков проговори пред „Нов спорт“ за окаяното състояние на терена в Русе. Предаваме със съкращения неговата пледоария. Някои от аргументите му са изумителни, но преценете сами.  
„Независими фирми са направили оглед и са потвърдили, че теренът е претоварен. Той може да понесе това /натоварванията - б.р./, но трябва да се възстановява. Те /“Дунав“ - б.р./ нямат тренировъчен терен и използват за всичко игрището на стадиона, а на него трябва да му се дава време, за да се възстанови. Мрежата /под чимовете - б.р./ ясно показва, че самата трева е на ниво, а за да се покаже /мрежата - б.р./, трябва да се разоре. Не вярвам, че е умишлено, може би при някой шпагат на тренировка се е получило. Трябва обаче да се възстановява теренът“.
И продължава трогателно: „Това съоръжение трябва да се поддържа ежедневно, защото е грехота. Вече пет месеца /“Дунав“ - б.р./ играят без никакъв проблем, а сега, при старта на новото първенство, когато има по-големи натоварвания заради тренировките, започнаха да се оплакват. В Русе не разполагат с нужните машини за поддръжка, поискали са само едно частично опесъчаване, но то не е достатъчно. Трябва и напояването да се съобразява с времето и натовареността на съоръжението. Има подписан дневник, който трябва да се води. Не може тревата да издържи още в началото, когато бе млада, а сега да поддава. Самата община трябва да реши нещата, понеже теренът е отдаден под наем. „Дунав“ си правят ремонт на собствения стадион и когато стане, може би ще намалее натоварването на този /Градския - б.р./. Където се претоварва тревата, тя се износва. Ако се регенерира, няма проблеми. Ние им оставихме доста повече трева. На нас ни бе казано, че те ще си го стопанисват /вероятно има предвид „Спортни имоти“ - б.р./ и ние трябва да напуснем, след като изпълним проекта. Сторихме го“.
Финалът му обаче а почти нагъл: „Ако сега поддръжката е проблем, то нека се обърнат към нас и ще помогнем, за да има резултат цялата тази инвестиция. Как обаче го поддържат /в Русе - б.р./, след като имат само една косачка? Трябва да си купят машини“.
Какво разбираме? 
Че футболистите съсипват терена всеки ден! Че в „Спортни имоти“ нямат представа как се поддържа терен! Че са безхаберници без техника! Че работата на „Тарктур“ е идеална и че ако някой има вина за трагичното състояние на терена, то това не е фирмата, която получи от държавата 1 милион лева за ремонт на стадиона!