6 фирми от Русенска област фигурират в 19-ото издание на класацията Топ 100, която традиционно се изготвя от Българската търговско-промишлена палата. Най-успешните компании се определят въз основа на обективни критерии, с данни от подадените от търговските дружества финансови отчети. В класацията участват общо 6400 фирми от всички области в страната, които произвеждат 82,48 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). Методологията на Топ 100 включва само нефинансови предприятия, приключили 2016 г. с печалба и приходи от продажби над 100 хил. лв. В миналогодишната класация на палатата присъстваха двойно повече компании от областта - 12.
Сред стоте фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби за 2016 спрямо 2015 г., на 27-о място е „Арис дистрибюшън“ ЕООД с 267% ръст на приходите, които за миналата година са 1,6 млн. лева. На 36-а позиция е „Русе Техноресурс“ с 222% увеличение на приходите, а на 41-о - „Арена Русе Мениджмънт“. Дружеството, мениджиращо „Булстрад Арена“ е реализирало продажби за 1,483 млн. лева. Което е тройно повече в сравнение с 2015 (когато залата работи около половин година).
На 42-о място в тази категория е производителят на мъжка мода „Топ мен“. Русенската компания е сред 100-те най-добри за втора поредна година, но миналата година беше (заедно със свързаната с нея „Топ ман“) сред първите по рентабилност на продажбите. Сега фирмата влиза в класацията благодарение на ръста от 194% на приходите от продажби, които достигат 4,743 млн. лева.  
Сред стоте фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лева собствен капитал през 2016 г., на 23-о място е „ГЛС Агро“ ООД с 98,81 лева печалба на 100 лева капитал. „Арис дистрибюшън“ ЕООД получава още едно отличие и в тази категория благодарение на постижение от 92,86 лева печалба на 100 лева собствен капитал. Дружеството е класирано на 62-о място. 
Сред 50-те фирми, класирани по ръст на печалбата за 2016 г., на 6-а позиция е „Пачико“ ООД, постигнало увеличение на положителния си финансов резултат с 560%.
Водещите фирми в България са реализирали по-високи приходи през 2016 г. в сравнение с предходната година със среден ръст от 146% на първите 100 най-бързо растящи фирми показва класацията. Миналогодишният ръст на продажбите бе 121 на сто.
Големите регионални различия продължават, показва тазгодишното издание на Топ 100. Най-големите фирми от Югозападния район правят 7 пъти повече приходи от тези в Северозападния район. Нашият Северен централен район е на второ място по концентрация на фирмите с най-големи обороти. Тук русенски фирми заемат водещи позиции. №1 е „Астра Биоплант“, Сливо поле, с нетни приходи от 757 млн. лева, „Полисан“ - 263 млн. лева, „Булмаркет ДМ“ - 181 млн. лева, и „Каолин“ - 175 млн. лева. От тази класация отсъства „Монтюпе“, което има продажби за 222 млн. лева, но вече е регистрирано не в Русе, а в София.