Фонд „Земеделие“ изплати близо 11 млн. лева (10 968 954 лв.) по схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството, съобщиха от ведомството. Средствата са осигурени от националния бюджет (10 940 829 лева) и от неизразходваните средства от ЕС (28 125 лева), отпуснати по регламента на Еврокомисията от 8 септември 2016 година. Изплатените суми са изчислени на база на ставките, които бяха определени на 4 август със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Крайният срок за предоставяне на помощта е 1 септември 2017 г.
Извънредна помощ получават общо 17 723 животновъди, като някои от тях са субсидирани по повече от една схема. По схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства са финансирани 8283 стопани с 1 854 182 лева. По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство са преведени 6 559 870 лева на 7012 фермери. В третото направление - по схемата за прилагане на екстензивни методи за производство се разпределят 2 554 902 лева между 3280 земеделски стопани.
Общият размер на плащанията за едно стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.