Българите пътуват все повече, става ясно от данните на националната статистика за туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението през второ тримесечие на годината. През второто тримесечие на 2017 г. 1,15 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 83.6%, са пътували само в страната, 13.5% - само в чужбина, а 2.9% са пътували както в страната, така и в чужбина.
В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите лица нараства с 26.5%, като пътувалите само в страната се увеличават с 31.1%, пътувалите само в чужбина - с 8.9%, а броят на пътувалите в страната и чужбина - с 0.3 на сто.
През второто тримесечие на 2017 г. най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25-44 години (43.5% от всички пътували лица). Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 65 и повече навършени години - 86.8% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45-64 години е най-голям - 16.5% от пътувалите в съответната възрастова група.
По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 45.0 и 71.4% от тях.
Средният разход при пътуване с лична цел е 183.41 лв. в страната и 497.67 лв. в чужбина.