В областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ са приети 205 заявления на земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през миналата година.
Общо заявената от тях площ е 5 253,14 ха, информират от фонда. Приемът на заявления започна на 17 юли и продължи до 11 август 2017 г., а срокът за изплащане на помощта е до 15 септември 2017 г.
Предвиденият ресурс за 2016 г. за компенсации за пропаднали площи е 2,1 млн. лева.
С държавната помощ  се компенсират до 80% при щети от измръзване, осланяване, наводнение, преовлажняване или градушка от действителните разходи за отглеждане на царевица, грах за зърно и едногодишни бобови, картофи, плодове и зеленчуци.
Обезщетението за зърнени, фуражни култури, слънчоглед е 50%, а за зимна маслодайна рапица – 30%. При щети от суша помощта е до 40%.
На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия.