115 лева за декар достигнаха рентите за държавните ниви в Сливополско, които бяха разиграни във вчерашния трети, последен ден от търга за отдаване на парцели от Държавния поземлен фонд. Рекордният наем бе предложен за парцел в Кошарна, но предложения за по 112 лева/декар имаше и за землищата на Голямо Враново и Стамболово. Офертите за терени в общинския център Сливо поле бяха за 105 лева.
Очаквано вчера бе най-сериозното наддаване от тридневния търг, тъй като се отваряха офертите за общините Сливо поле, Русе и Ценово. Своите предложения бяха дали около 60 земеделски производители. Най-щедрите предложения нормално бяха за землищата в Сливополско, където наеми около 100 лева нагоре бяха по-скоро правило, вместо изключение. Имаше обаче доста оферти около 90 лева и в общините Русе и Ценово.
Офертите за държавна земя изглеждат прекалено щедри на фона на масово изплащаните ренти от порядъка на 60 лева. Излиза, че арендаторите са склонни да плащат с 50-80% повече на държавата отколкото на частните си арендодатели. Дори когато нивите се отдават за срок от 5 години, разликите изглеждат прекалено големи. Още повече, че държавата е доста по-взискателна към плащанията и с нея забавяне не може да има. 
Земеделци споделиха например, че едва на търга са разбрали, че вече трябва да плащат авансово до 1 октомври 100% от сумите за всяка година. Досега те внасяха 10% депозит за участие в търга и още 40% при сключване на договора за парцела, а останалите 50% се плащаха в края на стопанската година. Формулата 10%+40%+50% от тази година е променена на 20%+80%. И макар че изискването е записано в проектите за договори, качени заедно с другите документи за търга, новият детайл явно е убягнал на повечето участници в наддаването. За тях обаче няма връщане назад, тъй като вече са внесли 20% депозит за участие и ако се откажат от офертата си, ще го загубят. Така че, който видял - видял. Който не видял - да е гледал.