В разгара на лятото ударното запълване на дупките по пътищата в Русе продължава, а паралелно с основните пътни артерии се ремонтират и вътрешни квартални улици. През август голяма част от гражданите са извън града, а машините не затрудняват сериозно движението. Усилията на работниците от общинско предприятие „Комунални дейности“ вчера бяха съсредоточени в района на бул. „Съединение“. Там наред със запълването на дупки, се подменяха колчетата и се боядисваше оградата на разделителната ивица. Дейности по обновяването на пътната инфраструктура се извършваха и по неремонтираната част на бул.“Тутракан“.