Никола Кибритев е завършил Техническия университет в Дрезден, Германия, и е магистър по електротехника. Работил е като младши и старши експерт в Сдружение „Регионална енергийна агенция - Русе“, като четири години е бил изпълнителен директор на агенцията. От 1 април 2016 година е директор на дирекция „Европейско развитие“ в община Русе. 

- Г-н Кибритев, хората се тревожат от поредното спиране на програмата за саниране. Обяснете защо се налага отново приемът на документи да бъде преустановен? 
- Реално погледнато, няма спиране на програмата, защото още в началото, когато тя е създадена, в методическите указания ясно е написано, че програмата набира кандидати до 2016 година, с възможност за удължаване при наличие на финансов ресурс. Писмото от регионалния министър показва, че такъв ресурс няма и на този етап тя приключва. По самата програма има договорени повече сгради, отколкото има осигурени пари. Да припомня, че договарянето става на два етапа - първо между сдружението и общината, като на този етап няма потвърждение за осигурено финансиране. На втория етап общината изпраща документите към Българската банка за развитие и тогава получава потвърждение за осигурено финансиране. 
- Колко са общо подадените заявления с искане за финансиране?
- В регистъра на заявленията в момента има 5062, а община Русе има 98 подадени заявления, но това е в регистъра за заявени искания за финансиране. Има друг регистър, в който са подписаните договори и там картината е друга. Сградите, за които има осигурено финансиране, са 2024 за цялата страна, а за Русе са 31. Останалите са подадени, но за тях в момента няма осигурено финансиране. Последният блок, който има договор за финансиране, е блок 6 в „Дружба 1“, като за него предстои да се обявяват поръчките за обследвания. Той е последният, който ще се работи по тази програма и по тези условия.
- А от началото на годината има ли подадени заявления в община Русе? 
- Има, тъй като писмото от министерството дойде, след като бяха вече подадени и няма как да ги върнем. Те са изключително малко - само 5, като последното е от 13 април. Хората, които имаха интерес, вече са си подали заявленията, като в Русе общо блоковете, които бяха допустими по програмата, са около 300.
- Колко са въведените в експлоатация сгради в Русе?
- Технически са въведени в експлоатация 4 сгради. 
- А за колко от тях продължават строително-монтажните дейности?
- В момента се изпълняват строителни работи за 17 сгради. Има четири блока с конструктивни проблеми - „Русия“, „Баба Тонка“, „Карлово“ и „Калофер“, за които имаме интензивна комуникация с регионалното министерство. Отделно има четири блока, за които тепърва ще изберем изпълнители за инженеринг - за два от тях обществената поръчка приключи тази седмица, а за другите два ще обявим поръчката следващата седмица. Има и един блок „Люляк“, който е от старата програма, по него в момента се работи. И блок 6, за който предстои поръчка за обследвания. При добро стечение на обстоятелствата ще изпълним всички 31 блока.
- Кога?
- Тези, които вече са стартирали, тази година. Имаше известно забавяне с блоковете над 8 етажа, но при тях проблемите се разрешиха и те също стартират. Това са блок „Чипровци“, Клисура“, „Жерав“ и „Охрид“. Те са високи и условията по отношение на пожарната безопасност са други, но проблемите са решени и дейностите също стартират. 
- Какво ще се случи с останалите 67 сгради, за които няма потвърждение за осигурено финансиране?
- Те са в банката и какво ще се случи, може само да прогнозираме. Но от опит мога да кажа, че щом за 2024 сгради заделеният ресурс от 2 млрд. лева е изчерпан, то те ще се изпълняват тази година и догодина, тъй като не всички са готови за въвеждане в експлоатация. 2018 година ще продължи изпълнението, като тогава ще се изчерпи ресурсът за тези 2024 блока и ще се види какви средства са останали в програмата. Ако са останали, според мен по реда на номерата на подаване ще бъдат одобрявани до окончателно изчерпване на парите. А след като се изчерпят, или ще се осигури нов финансов ресурс и ще се създадат нови условия за кандидатстване, или ще се осигури нов финансов ресурс при старите условия, или няма да се провежда повече програмата. Но това са само прогнози! Така че за тези блокове няма яснота за момента как ще се изпълнят и кога. Нагласата е по-скоро да се продължи и всички 5054 поетапно да се изпълнят, но няма как да се твърди със сигурност. 
- Ще остане ли и занапред сегашната схема 100% финансиране от държавата, или ще се иска и съучастие на собствениците на жилища?
- В медиите излязоха интервюта на министъра на регионалното развитие, че би следвало програмите да бъдат с минимално участие от страна собствениците около 10%. Но това е по-скоро мнение, то не е гласувано в Министерски съвет, няма постановление и няма нови указания. Говори се, че следващото издание ще е с 10% участие от страна на собствениците. Колко ще бъде успешно, не знаем, защото първата програма за енергийна ефективност, която беше финансирана и с европейски средства, беше със собствено участие от 25%, а след това го отмениха. По нея имаше кандидати, но вървеше много трудно и бяха малко на брой и от значително по-малки сгради. Не знаем какво ще се случи, ако на собствениците на сгради, които вече са подали документи, изведнъж им кажем, че трябва да ги подадат наново или да се промени договорът.
10% при референтна стойност от 115 лева на квадратен метър при апартамент заедно с общите части от 100 квадрата, ремонтът ще струва около 11 000 лева, а самоучастието ще е около 1100 лева. Тази сума не е много висока, при положение че срещу нея ще се получи един солиден ремонт, но винаги ще се намерят хора, които няма да могат да ги осигурят, което ще провали много проекти. Но това са прогнози. Вариантите със собствено участие или да продължи на нула, или да започне плавно с 5 или 10%. Само в България се прилага такъв модел, в който частни обекти се финансират 100%.
- Предвижда ли се да се проведе информационна кампания, когато има яснота за новите изисквания?
- В първия момент, в който имаме нови указания, ще организираме информационни дни в общината. Хората се научиха да следят и сайта на общината. За времето на работа по програмата създадохме и компетентен екип, който работи по нея. Ще помогнем на хората да се ориентират при ново издание на програмата. 
- Колко са вложените средства на местно ниво до момента в цялата дейност по санирането?
- За първите четири блока, които са въведени в експлоатация, стойността е около 2,5 млн. лева. За 17-те, които в момента се работят, стойността е 24 млн. лева. За тези с конструктивните проблеми и оставащите за изпълнение, имаме договорени общо около 40 млн. лева за Русе. 
- Къде е Русе на фона на останалите градове?
- На фона на Бургас, Благоевград и Хасково, Русе е по-назад, тъй като там има трицифрено число одобрени сгради. Причината е, че в Русе в началото нямаше почти никакъв интерес, а после изведнъж имаше много желаещи, след като видяха, че сградите започват да се получават добре, имаше и първи отзиви, че сметките се намаляват, че през зимата е по-топло и по-комфортно, лятото също. Просто в Русе интересът към програмата се увеличи по-късно и вече е силен както в останалите областни градове. При едно продължаване на програмата обаче имаме доста готови обекти и Русе ще излезе доста напред. 
- Има ли информация кога ще започне санирането и на тухлените жилищни блокове? 
- През 2016 теоретично можеха да кандидатстват и тухлени сгради, проектирани преди април 1999 година, като има такива, които са подали заявления. Можеха да кандидатстват и непанелни и по-малки сгради, като изискването беше да има минимум 6 апартамента и сградата да е поне 3-етажна. Има такива подадени, но нито една не е стартирала, защото те имаха право да подават чак през 2016, а подадените тогава не са одобрени още за финансиране от Българската банка за развитие. Те имаха право, но така и не стигнаха до одобрения. 
- Получавате ли обратна връзка от живеещите в жилищни сгради, които са санирани, за ползите?
- Освен че получаваме, сега сме задължени да съберем такава. За първите четири блока, които са въведени в експлоатация, получихме от регионалното министерство писмо, че могат да попълнят анкета с няколко въпроса. Дали сме я на живеещите, очакваме обратната връзка и ще я изпратим на министерството. Част от въпросите в анкетата са: Намалили ли са сметките си за ток, доволни ли са, от кое не са доволни. 
- А има ли оплаквания за некачествено саниране?
- Има, винаги има някой недоволен, но като цяло са много малко случаите с оплаквания, като няма такъв, на който да не сме обърнали необходимото внимание. Понякога има и неоснователни оплаквания. При проливните дъждове, особено докато текат строителните работи по покривите, се случват течове, като веднага съдействаме на гражданите за връзка с изпълнителите и за незабавно отстраняване на проблемите. След въвеждане на обектите в експлоатация, докато дейностите още са гаранционни, също помагаме в комуникацията.