Изграждането на интермодален терминал в Русе /интермодален се нарича транспортът, който превозва каро и стоки с повече от два вида транспорт - примерно воден, шосеен и железопътен -б.р./ отпада от обхвата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, реши вчера Министерски съвет. Като причина се изтъква „необходимост от допълнително проучване за развитие на товарните превози по направлението Север-Юг, което да определи ефективността на такъв тип съоръжение, разположено в Русе“. Посочва се още, че „по ОПТТИ ще бъде финансиран проект „Проучване за развитие на жп направление Север-Юг“.
Един от най-големите инфраструктурни проекти за региона на стойност близо 22 млн. евро бе спрян „временно“ през октомври миналата година, тъй като, както бе съобщено тогава „в периода на оценка са получени възражения“. За терминала вече имаше одобрен идеен проект, подробен устройствен план, бяха преминали и процедурите по опазване на културното наследство и околната среда. Дейностите по изготвяне на предпроектни проучвания бяха извършени от обединение „Дунав“, което спечели поръчката на стойност 3 898 900 лева без ДДС. Изпълнителят трябваше да извърши и подготовката на отчуждителните процедури, както и да изготви детайлна финансова схема за реализация и последващо опериране на терминала. На 16 февруари 2016 г. НКЖИ като конкретен бенефициент подаде своя формуляр в ИСУН 2020. Но няколко месеца по-късно проектът бе спрян.
Сега се оказва, че след като са похарчени близо 4 милиона лева държавни пари (тоест пари на всички нас, данъкоплатците), са се появили съмнения, че проектът изобщо има смисъл. И тепърва ще се преценява неговата ефективност. Някой ще трябва да направи това допълнително проучване за развитие на товарните превози по направлението Север-Юг (което пак ще струва пари). И ако се реши, че от терминала има нужда, НКЖИ отново ще кандидатства за финансиране, но явно чак през следващия програмен период след 2020 г. Като в такъв случай може би ще се изготви и съвсем нов проект.
Терминалът в Русе трябваше да бъде първият в Северна България и важна връзка за интермодалния транспорт. С реализацията му градът ни щеше стане важен комуникационен център на един от най-бързите транспортни коридори между Европа и Азия. Площадката в района на бившата Гара Изток Разпределителна е само на 3 км от река Дунав и лесно може да поеме дела от товарите, които идват по вода. Самата гара бе проектирана за 3 приемно-отправни коловоза с минимална дължина 750 м. Проектът предвиждаше да се възстанови жп връзката с гара Русе север и Дунав мост чрез полагане на нова осова връзка, предпазен коловоз и изграждане на северния коловоз от триъгълника, като по този начин се реализират независими жп връзки с направленията от и за Румъния, от и за Каспичан, от и за Горна Оряховица. Което би направило Русе още по-важен транспортен възел и логистичен център, както и много по-привлекателно място за потенциални инвеститори. Това обаче се отлага. Засега. По-късно може и да се отмени.