През 2016 г. 22.7% от младите българи на възраст между 20 и 24 години нито работят, нито учат, показват данните на Евростат. Числото изглежда стряскащо на фона на постоянните оплаквания от фирмите за липса на работна ръка и факта, че най-търсени за работа са именно младежи. Принудени от неволята много фирми вече започнаха да търсят бъдещите си кадри още от горните класове в гимназиите, обещавайки стипендии, обучения и естествено бъдещо работно място. Въпреки това голям дял от младежите явно не бързат да започват трудовия си стаж.
Такава е тенденцията не само у нас, тъй като България не е първенец по този показател. Първите места се заемат от Италия (29.1%), Румъния (23.6%) и Гърция (23.0%). След тях на едно равнище са страната ни е Кипър (22.7%), следвани от Испания (21.2%) и Хърватия (19.6%).
Все пак, тенденциите на трудовия пазар у нас в последните години водят до намаляване на процента младежи, които нито учат, нито работят. За последните 10 години той е спаднал от 29.3% през 2006 г. до 22.7% през 2016 г. или с 6.6 процентни пункта. И това намаление е най-голямото в целия Европейски съюз. На второ място е Германия (-6.6 пр.п.), а след нея са Полша (-3.6 пр.п.), Словакия и Швеция (-3.4 пр.п.).
Най-голям ръст на младите, които нито работят, нито учат, в периода 2006-2016 г. отчетен в Кипър (от 13.7% на 22.7%; +9.0 процентни пункта), Испания (+8.0 пр.п.), Италия (+7.5 пр.п.), Гърция (+6.2 пр.п.), Ирландия, Румъния, Португалия и Обединеното кралство.