Почти тон и половина е средният добив от декар домати в Русенско, показват данните на аграрното министерство. Фермерите отглеждат 238,2 декара с любимата салата на българина, от които са реколтирани 95. Получената продукция до момента е 141 тона. 
Добивите в региона са малко над средните за страната - 1362 кг от декар. Най-щедри към стопаните си са полетата с домати в Благоевград и Варна.
Двойно под средните са добивите на картофи в Русенско - само 808 кг/дка. Тази култура обаче не е сред любимите на стопаните от региона и с нея са засети само 340 декара.
На този етап при дините, пипера, доматите и пъпешите се отчита по-нисък среден добив спрямо реколта 2016 (с между 15,1% и 32,4%), докато при картофите средният добив е с 21,4% над миналогодишния. 
С приключване жътвата на есенниците се наблюдава леко повишение на средните изкупни цени на хлебна и фуражна пшеница и ечемик в рамките на 0,4% - 1,2%. В същото време при царевицата и рапицата е налице понижение, съответно с 0,7% и 0,9%. Средната цена на слънчогледа се задържа на нивото от предходната седмица - около 613 лева за тон.
Спрямо аналогичния период на 2016 г., изкупните цени на повечето от основните зърнени и маслодайни култури отбелязват увеличение - от 0,9% при рапицата до 10,4% при хлебната пшеница. Понижение на цената на годишна база се наблюдава единствено при слънчогледа - с 6,1%.